ΒΡΕΙΤΕ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ
Προς
Περιοχή
Τύπος
Εμβαδόν
  • Περιγιάλι Λευκάδα
  • Ενεργειακές επιθεωρήσεις
  • Θέσεις Στάθμευσης στην Άρτα
  • Πουλίου Δράκου (Άρτα)
Προτεινόμενες Περιοχές
ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΛΕΥΚΑΔΑ

Διαθέσιμες μεζονέτες, διαμερίσματα με θέα τη θάλασσα, κήπο, κοντά σε παραλία. Διαβάστε περισσότερα για όλα τα διαθέσιμα ακίνητα ή ππορείτε επίσης να δείτε το φυλλάδιο

Διαβάστε περισσότερα
ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΤΑ
Μεζονέτες, διαμερίσματα, καταστήματα, πάρκινγκ κοντά στο κέντρο αλλά και περιφερειακά της πόλης.
Διαβάστε περισσότερα
Νέα
ΕΣΠΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

« ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

Υποβολή προτάσεων ηλεκτρονικά 29.03.2016 μέχρι τις 17.05.2016.

► ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
■ Υφιστάμενες & νέες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό.
II. Υφιστάμενες επιχειρήσεις και τηρούν βιβλία Β΄ και Γ' κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31.12.2015 έχουν κλεισμένες δύο ή
περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις
III. Νέες επιχειρήσεις και δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31.12.2015.

■ Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής
II. Σε επιχειρήσεις με τρείς ή περισσότερες χρήσεις, απαιτείται η επιχείρηση να απασχολεί κατά μ.ο. την τριετία
2013‐2015 τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας.
III. Σε επιχειρήσεις με δύο χρήσεις απαιτείται, κατά μ.ο. την διετία 2014‐2015 τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής
εργασίας.
IIII. Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση από προηγούμενο πρόγραμμα θα πρέπει,
συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή την δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000€ μέσα στην τριετία
(τρέχον ημερολογιακό έτος και τα δύο προηγούμενα έτη).

► ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ – ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
Ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού/ύψους επένδυσης από 15.000 έως 150.000€ ( πλέον ΦΠΑ ).
Το ποσοστό επιδότησης των επενδυτικών προτάσεων ορίζεται σε 40% (+10% για πρόσληψη προσωπικού) του
συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.
Υπάρχει δυνατότητα προκαταβολής μέχρι και το 40% της επιδότησης.

► ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ
Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία της
απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου.

► ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Αναλυτικά, οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών για τη διετή περίοδο ενίσχυσης είναι:

- Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
- Μηχανήματα – Εξοπλισμός
- Εξοπλισμός και Εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος
- Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης
- Προβολή – Προώθηση μέχρι 15.000€
- Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού μέχρι 20.000€
- Μεταφορικά μέσα μέχρι 15.000€
- Παρακολούθηση υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου μέχρι 2.500 €
- Μελέτες / έρευνες αγοράς. 5.000€ και μέχρι 2.500 €/μελέτη
- Μισθολογικό κόστος εργαζόμενων μέχρι 24.000€ ως ακολούθως: 12.000,00€ ανά ΕΜΕ (υφιστάμενη ή/και νέα)
και μέχρι δύο ΕΜΕ

■ Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της δράσης ήτοι 11/02/2015.

■ Σημειώνεται ότι είναι υποχρεωτική η λήψη ενεργειών για την πρόσβαση ΑΜΕΑ στο χώρο της επιχείρησης.